2021
Basel, Switzerland
@jerrygogosian for WSJPhotographer, Miami

Photographer, Miami