2021
Miami
Paradis Books & Bread
Photographer
Miami, Florida